Marmorline - plejesæt t/blanke overflader

0

Leveres i hele kasser á 0 stk.

Bestillingsvare sælges kun i hele kasser

Prisberegner

=

0 pakke (0m2)

kr. 0

En pakke indeholder

Antal

Mængde

Pris

0 stk

0 m2

kr. 0

Lagerstatus

Antal

Mængde

Status

pakker (0 stk)

0 m2

Vi sender ikke fliser med GLS, vælg venligst fragtmand som leveringsmetode på check ud siden.

Normalpris kr. 350,00
Udsalgspris kr. 350,00 Normalpris

pr. stk.

Sælges pr. stk.

Leveres i hele kasser á 0.0 stk.

Lav beholdning

Bemærk: Beholdning er lavere end det ønskede. Ordre kan gennemføres, og du vil blive kontaktet af vores personale med leveringstiden.

Tilgængelig på fjernlager

Forvent en længere leveringstid ved bestilling. Kontakt derfor butikken på mail info@fliser.nu eller ring til os på +45 49 25 33 43.

Du kan evt. også skrive til os i vores chat nede i højre hjørne, hvis du ønsker at lave en ordre på varen.

Tilgængelig på lager

Varen er på lager, men forvent en kort leveringstid ved bestilling. Kontakt derfor butikken på mail info@fliser.nu eller ring til os på +45 49 25 33 43.

Du kan evt. også skrive til os i vores chat nede i højre hjørne, hvis du ønsker at lave en ordre på varen.

Plus evt. fragtomkostninger
Produktbeskrivelse

Sættet indeholder: Polervoks + rens + fiberklud

Produktinformation Rens

Rens er et effektivt rengøringsmiddel, som kan anvendes til daglig rengøring af alle MATTE og BLANKE Marmorline vaske- og bordplader. Fjerner effektivt fedt og snavs, forebygger kalkaflejringer på overfladen.

BRUGSANVISNING:

 1. Flasken omrystes inden brug.
 2. Rens fortyndes inden brug; 1 kapsel til 1-2 liter vand.
 3. Brug svamp eller fiberklud til at rengøre bordpladen med.
  -Lad det evt. virke i 10-20 minutter
 4. Vask bordpladen efter med rent vand.
 5. Tør bordpladen og imprægner bordpladen med Plejevoks til MATTE overflader og Polervoks til BLANKE overflader.

Indeholder: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alifatiske alkoholer – c13-15 ethoxyleret, natriumcarbonat.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

PR nr. 4325313

PRODUKTINFORMATION POLERVOKS

Polervoks er et effektivt imprægneringsmiddel til BLANKE Marmorline vaske- og bordplader i Marmor og Granitex materialer.  Bidrager til vedligehold af bordpladen og gør overfladen mere rengøringsvenlig. 

BRUGSANVISNING:

 1. Flasken omrystes inden brug.
 2. Bordpladen skal være rengjort og tør.
  -Brug Marmorline Rens eller sulfosæbe til rengøring.
  -kalkaflejringer kan fjernes med mild kalkfjerner eller husholdningseddike.
 3. (NB - test altid et lille område på bordpladen før produkter tages i brug!)Polervoks påføres ufortyndet den tørre, rene overflade i et tyndt lag. Påføringen foretages lettest med en blød klud.
  Sørg for at hele overfladen behandles. Efter ca. 5 minutter tørres evt. overskydende Polervoks af med en blød klud.
  Efter ca. 8. timer er Polervoksen tør og efterlader en vandafvisende og rengøringsvenlig overflade.

Indeholder: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske <2% aromater. Ethanal, propan-2-01

Meget brandfarlig væske og damp.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt. Bær øjenbeskyttelse. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE, ring omgående til en GIFTLINJE/læge. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Dokumenter
Dokumenter
Video
Levering

Forsendelsesomkostninger udregnes efter vægt og kan variere fra produkt til produkt. Under betalingen vil fragtomkostningerne på din samlede ordre fremgå tydeligt.